Skattereduktionen försvinner om gården säljs

Stormdrabbade skogsägare riskerar att gå miste om den så kallade 50-lappen vid överlåtelse av fastigheten inom familjen.

Regeringens skattereduktion slår framför allt orättvist mot de familjer som står inför ett generationsskifte, enligt skogsbyrån LRF Konsult i Växjö.

Chefen Bernt Fransson säger att det är mycket olyckligt att redan hårt drabbade skogsägare som tvingas till ett generationsskifte på grund av stormen, samtidigt riskerar att förlora 50-lappen.

Skogsägare i Kronoberg och sju andra län som drabbades av stormen Gudrun kommer att få en skattereduktion på 50 kronor per kubikmeter upparbetat virke, i form av den så kallade 50-lappen.

Förslaget har godkänts av EU och det är nu upp till riksdagen att klubba igenom lagen, som väntas träda i kraft första januari 2006.

De pengar som ligger i den stormfällda skogen var för många ett sparkapital inför ett kommande generationsskifte, men nu tvingas ett stort antal familjer till en tidigare överlåtelse än vad som var tänkt. Och samma personer riskerar att gå miste om femtiolappen, enligt Bernt Fransson. Exempelvis kan det uppstå problem om man ger bort en fastighet som gåva.

I nuläget gäller det alltså att ligga lågt med överlåtelser tills man har fått ut skattepengarna.

Marknaden för skogsfastigheter kommer inte drabbas så hårt, eftersom köpare och säljare gör upp om ett pris där man kan ta hänsyn till det här - något som inte är fallet när det gäller överlåtelser, säger Bernt Fransson.

Det här är något som politikerna valt att inte ta upp i propositionen. Skattereduktionen gäller helt enkelt för den skogsägare som säljer det stormdrabbade virket, med några få undantag som exempelvis vid dödsfall. Skatteutskottet har tittat på propositionen, men valt att behålla den i sin ursprungsversion. Allt det här är mycket olyckligt, säger Bernt Fransson på Skogsbyrån i Växjö:

- Det vore så lätt att rätta till det. Nu är det väldigt orättvist, och det tycker jag är det sämsta, säger han.