Ny medieutbildning trots hög arbetslöshet hos medieutbildade

Mediejobb tillhör de jobb som det är svårast att få tag på, det visar statistiken från AMS. Men trots det startas nästa höst en ny medieutbildning i Växjö. Det är en Ky-utbildning, om tre terminer med titeln Storytelling och dramaturgi, som ska utbilda reklamskribenter och manusförfattare.

KY står för Kvalificerad Yrkesutbildning, och Rolf Marklund på Länsarbetsnämnden säger att eftersom utbildningen fått anslag måste det finnas ett behov av just den kompetensen bland företagen.

- Men generellt sett finns det fortfarande ett rejält överskott av medieutbildade på arbetsmarknaden, säger han.

Drygt 30 platser ska tillsättas, men för att komma in på utbildningen krävs att man har tidigare arbetserfarenhet i mediebranschen eller en treårig medieutbildning på högskolenivå i bagaget.

Lotta Fonsell, som är projektledare på reklambyrån Wofodo i Växjö, har varit med i referensgruppen som arbetat fram utbildningens innehåll och stomme.

- I reklambranschen ser vi ett stort behov av copywriters och skribenter som kan förmedla en historia och uttrycka sig på ett sätt som funkar kommersiellt. Tanken är att utbildningen ska lära eleverna det, säger hon.

- Men för att utbildningen ska fungera på sikt krävs de bästa lärarna. Annars kan vi aldrig konkurrera med andra utbildningar, fortsätter Lotta Fonsell. 

Ett annat företag som välkomnar den nya medieutbildningen är Sveriges Television. De har nyligen sagt upp nio anställda i Växjö på grund av arbetsbrist, men trots det ser alltså Sveriges Television ett behov av en ny medieutbildning i regionen framöver. Det säger Ulf Myrestam på SVT.