Försäkringskassan skärper säkerheten

Hot och våld mot tjänstemän ökar och det är inte bara kommunerna som höjer säkerheten utan också myndigheterna. Försäkringskassan är en av dem som skärpt personalsäkerheten.

Försäkringskassan i landet har noterat en mycket markant ökning av hot mot personalen. Hittills har över 150 hot anmälts i år, det kan jämföras med 97 anmälningar förra året.

I länet har man inte märkt av den här ökningen, två hot har anmälts hittills i år. Men det finns troligen ett mörkertal, säger Per Berggren, säkerhetsansvarig på Försäkringskassan i Kronoberg. Och eftersom läget hårdnat i övriga delar av landet så skärper man nu säkerheten.

Och det är nödvändigt, säger Nils-Olof Hansson, utredare på Försäkringskassan i länet, som själv blivit utsatt för telefonhot.

-Det behövs, om något skulle hända är man ju mer förberedd nu, säger han till SR Kronoberg.