Lex Maria-anmälan efter självmord

Chefläkaren för psykiatrin i Kronobergs vill att Socialstyrelsen granskar en händelse som inträffade på akutmottagningen vid Vuxenpsykiatriska kliniken i Växjö i somras.

En man i 40-års åldern besökte akutmottagningen och behandlades och fick en tid inbokad för återbesök.

Men patienten kom aldrig på återbesök eftersom han tagit livet av sig kort efter besöket på akuten.

Chefläkaren anmäler ärendet enligt Lex Maria eftersom han anser att händelse har fått katastrofala konsekvenser och att det dessutom finns risk för upprepning.

Chefläkaren vill att Socialstyrelsen utreder om akutläkaren haft tillräckligt organisatoriskt stöd för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.