Klart att bredbandsbolaget åker ut

Nu är det klart att bredbandsbolaget inte kommer att levera bredband till Växjöborna efter nyår.

Trots omfattande proster mot Wexnet, Växjö kommuns nätbolag, går man vidare med planernar på att ta över nätet och öppna det för en rad olika aktörer.

Bredbandsbolaget har sagt nej till att medverka, också under en övergångsperiod, eftersom man är rädd att Wexnet inte kan hålla den kvalitet som Bredbandsbolaget anser är nödvändig.