Själavårdscentrum kan inrättas i stiftet

Svenska kyrkan i Växjö stift ska utreda frågan om ett själavårdscentrum där man samlar kompetensen att ge stöd och hjälp i olika livsfrågor.

Ett själavårscentrum finns redan i flera andra stift.

Bland de frågor utredarna ska titta på är bland annat till vilka man ska vända sig, och om man ska knyta specialistkompetens till centrumet till exempel för dem som råkat ut för övergrepp.