Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på https://kundo.se/org/sverigesradio/

Privatekonomi 2006

Så här påverkas din privatekonomi 2006

Inkomstskatten sänks för alla som förvärvsarbetar

För förvärvsarbetande med inkomst under brytpunkten för statlig skatt sänks inkomstskatten med upp till 200 kronor per månad 2006. Anledningen är att vi nu får kompensation för den resterande delen av den pensionsavgift vi betalar. Men pensionärer betalar inte någon pensionsavgift och får därför ingen glädje av denna kompensation. Grundavdraget höjs för alla men mest för låg och medelinkomsttagare.

Enligt tidigare överenskommelser ska brytpunkten för statlig skatt räknas upp med inflationen plus 2 procent. Nu höjs brytpunkten endast med inflationen plus 1 procent. Det innebär att du 2006 kan tjäna upp till 26 475 kronor per månad utan att behöva betala statlig skatt (idag 26 080 kronor) och upp till 39 360 kronor per månad (idag 38 770 kronor) och slippa att drabbas av ytterligare 5 procent i s.k. värnskatt.

Högre energikostnader – grön skatteväxling

Skatten på energi höjs med 3,6 miljarder 2006. En skatt på flyg och avfallsförbränning införs. Det kan innebära att en flygresa blir 50 - 100 kronor dyrare fr.o.m. 1 maj 2006 och att kostnader för din sophantering ökar. Skatten på el, kärnkraft, naturgrus, deponi och lätta lastbilar höjs. Detta växlas emot att skatten för inkomsttagare sänks med 2,5 miljarder kronor och att arbetsgivaravgiften för soloföretagare sänks med 1,1 miljarder kronor.

Elkostnaderna ökar med 0,875 öre per kWh inkl. moms p.g.a. energiskattehöjning på 0,60 öre plus indexuppräkning och moms. Energiskatten för de som bor i Norrland är lite lägre men i övriga landet kommer energiskatten inklusive moms 2006 att ligga på 32,63 öre per kWh. (Norrland 25,07 öre per kWh). Använder du 25 000 kWh stiger din årskostnad med 219 kronor eller ca 18 kronor per månad. Hur priset på el utvecklas och påverkas av skatten på kärnkraft vet vi inte.

Eldningsoljan stiger med 17 kronor per kubikmeter p.g.a. indexuppräkning på 13 kronor plus moms på 25 procent. Det innebär att skatten på en kubikmeter eldningsolja efter höjningen hamnar på 4 197 kronor inklusive moms. Använder du 3 kubikmeter per år blir årskostnaden p.g.a. skattehöjningen 50 kronor högre nästa år.

Energiskatten på bensin stiger med 2,5 öre per liter inkl moms. Skatten indexuppräknas med 2 öre och sedan tillkommer moms. Det innebär att skatten på bensin inklusive moms blir 6,22 kronor per liter. Använder du 1600 liter bensin per år stiger din årskostnad med 39 kronor eller ca 3 kronor i månaden.

Energiskatten på diesel stiger med 2 öre per liter. Skatten indexuppräknas med 1,4 öre plus moms på 25 procent. Skatten per liter diesel blir efter höjningen 4,57 kronor inklusive moms.

Stöd för att byta ut olja och direktverkande el som uppvärmning

Den bostadsägare som byter ut sin oljepanna mot en förnybar energikälla kommer att få ett så kallat konverteringsstöd. Det samma gäller för den som byter från direktverkande elvärme till en förnybar energikälla. Riksdagen har godkänt regeringens konverteringsförslag. Stödet ska ges för konvertering till fjärrvärme eller individuell uppvärmning från biobränslen, värmepump eller solvärme. Stödet riktar sig till ägare av småhus, flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler. Stödet till bostadsägare gäller för åtgärder som genomförs från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2010. Bostadsägaren kommer att få pengarna tillbaka på skatten. Stödet kommer att vara högst 30 procent av konverteringskostnaderna upp till ett visst takbelopp per bostad. Regeringen kommer i en förordning att meddela mer exakta belopp för konverteringsstödet.

Milavdraget för arbetsresor höjs från 17 till 18 kr per mil.

Den sänkta förmånsbeskattningen för miljöbilar förlängs till år 2011.

Skatten på alkoholläsk och tobak höjs

Skatten på alkoläsk höjs med cirka 20 procent och skatten på tobak med cirka 2,40 kr på ett paket cigaretter.

Max 4 procent av hushållsinkomsten i fastighetsskatt

Familj med hushållsinkomst på högst 600 000 kronor som äger en fastighet med taxeringsvärde under 3 000 000 kronor betalar idag max 5 procent av hushållsinkomsten i fastighetsskatt. 1 januari 2006 begränsas fastighetsskatten ytterligare till 4 procent av hushållsinkomsten upp till 750 000 kronor. Förmögenhetsskatt betalas med 1,5 procent på förmögenhet som överstiger 1,5 miljoner för ensamstående och 3 miljoner för makar. Sedan 2004 reduceras eventuell förmögenhetsskatt på permanentbostaden med samma andel som fastighetsskatten reduceras.

Högre prisbasbelopp

Prisbasbeloppet stiger med 300 kronor till 39 700 kronor 2006.

Högre sjukpenning

Taket i sjukpenningen är beroende av prisbasbeloppet och höjs 1 januari till 24 813 kronor per månad. Sjukpenningen är numera 80 procent av inkomsten och därför blir högsta ersättning 19 850 kronor per månad eller 653 kronor per dag. 1 juli 2006 höjs taket från 7,5 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp, d.v.s. till 397 000 kronor eller 33 083 kronor per månad. Högsta ersättning blir då 26 467 kronor per månad. Det innebär att högsta ersättningen då stiger till ca 870 kronor per dag. Höjningen av taket påverkar de som tjänar över 24 813 kronor per månad. Den som har en månadslön på över 33080 kronor får då ca 6 615 kronor mer i sjukersättning per månad före skatt och ca 4 245 kronor efter skatt.

Högre ersättning i föräldraförsäkringen

Taket i föräldraförsäkringen stiger 1 januari 2006 p.g.a. prisbasbeloppshöjningen till 24 813 kronor per månad. Högsta ersättning i föräldraförsäkringen blir 80 procent av 24 813 kronor, d.v.s. 19 850 kronor per månad före skatt eller 653 kronor per dag. 1 juli 2006 höjs taket från 7,5 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp. Det innebär att högsta ersättningen då stiger till ca 870 kronor per dag. Höjningen av taket påverkar de som tjänar över 24 813 kronor per månad. Den som har en månadslön på över 33080 kronor får då ca 6 615 kronor mer i föräldrapenning per månad före skatt och ca 4 245 kronor efter skatt.

Föräldrar kan vara föräldralediga 480 dagar. 390 dagar med ersättning på mellan 180 kr till max 653 kr beroende på inkomsten och 90 dagar med 60 kronor oavsett inkomst. Minst 60 dagar är reserverade för respektive förälder och kan inte överlåtas. 1 juli 2006 kommer ersättningen de 90 lägst betalda dagarna att höjas från 60 kronor till 180 kronor per dag.

Högre barnbidrag med 100 kronor per barn och flerbarnstillägg 100 kronor per barn från andra barnet redan 1 oktober 2005

Barnbidraget höjs med 100 kronor till 1 050 kronor per barn och flerbarnstillägg utökas med 100 kronor redan från andra barnet. Det innebär en månatlig ökning för en familj med:

ett barn en ökning med 100 kronor till 1 050 kronor per månad

två barn en ökning med 300 kronor till 2 200 kronor per månad

tre barn en ökning med 500 kronor till 3 604 kronor per månad

fyra barn en ökning med 700 kronor till 5 514 kronor per månad

fem barn en ökning med 900 kronor till 7 614 kronor per månad

Barnfamiljerna kommer att få pengarna utbetalade retroaktivt 20 december 2005.

Högre bostadsbidrag upp till 150 kronor mer per månad

Barnfamiljer med låg inkomst kan ansöka om bostadsbidrag. Bostadsbidraget är beroende av antalet barn och bostadskostnad. Beräkningen av bostadsbidraget förändras så att det särskilda bidraget som beror på antalet barn ökar och ett umgängesbidrag för föräldrar som inte har sina barn hela tiden införs. Boendekostnaden ger i det nya beräkningssättet en lägre ersättning. Men sammantaget medför förändringarna ökade bostadsbidrag med cirka 100 - 150 kronor per månad per familj som får bostadsbidrag .

Högre underhållsstöd med 100 kronor per månad till ensamstående förälder

Ensamstående föräldrar kan ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Detta stöd har legat på 1 173 kronor per månad sedan 1994. Nu föreslås en höjning på 100 kronor till 1 273 kronor per månad fr.o.m. 1 februari 2006. Den förälder som inte har barnet hos sig och inte betalar till den andre föräldern blir skyldig att betala dessa pengar till Försäkringskassan. Gränsen för vad den personen får behålla för sin egen försörjning innan betalning krävs höjs 2006 från 72 000 till 100 000 kronor.

Barntillägg till studerande föräldrar på upp till 944 kronor för tre barn

Ett nytt tilläggsbidrag för studerande med barn införs 1 januari 2006. Om minst en av föräldrarna har studiemedel eller rekryteringsbidrag och vårdnad om barn får familjen bidrag. Vid heltidsstudier blir bidraget för det första barnet 480 kronor per månad, andra barnet 304 kronor och tredje barnet 160 kronor per månad.

Studiemedlen höjs med 52 kronor per månad

Studiemedlen höjs med 52 kronor per månad 2006. Heltidsstuderande kan få 2 397 kronor i bidrag och 4 570 kronor i lån d.v.s. totalt 6 967 kronor per fyra veckors period. Studiemedlet reduceras om en heltidsstuderande 2006 har en inkomst som överstiger 99 250 kronor. Beloppet delas upp på vår och höst och är beroende av hur många veckor man studerar före och efter 1 juli. Äldre studerande kommer att få bättre studielån från 1 juli 2006. Räntan på studielån är nu fastställd till 2,3 procent för 2006. Räntan beräknas utifrån Riksgäldens ovägda genomsnittsränta på de tre senaste årens statsskuldväxlar och statsobligationer. Låntagarnas ränta är reducerad med 30 procent eftersom den inte är avdragsgill. Den motsvarar därmed en avdragsgill bankränta på 3,3 procent.

Knappt 245 kronor mer i plånboken varje månad för pensionär med låg pension och hög hyra

Garantipensionen stiger med ca 50 kronor per månad före skatt p.g.a. att prisbasbeloppet höjs. En ogift pensionär som är född före 1938 får 2006 en garantipension på 7 217 kronor per månad före skatt. Pensionärer kan dessutom få bostadstillägg, 91 procent på hyror upp till ett tak som f.n. är 4 670 kronor. Taket höjs 2006 till 4 850 kronor. Det innebär att en garantipensionär med en hyra på 4 850 kronor eller däröver får 164 kronor högre bostadstillägg 2006 . Inkomstbasbeloppet höjs med 1 200 kronor till 44 500 kronor. Det påverkar den högsta pensionsgrundande inkomsten som höjs till 29 900 kronor per månad. Inkomstpensionerna och tilläggspensionen höjs med 1.1 procent 2006. Den som idag har en pension på 10 000 kronor per månad får då en höjning med 110 kronor per månad.

RÅD FRÅN FAMILJEEKONOMEN INFÖR 2006

När du får lite mer pengar i plånboken rekommenderar jag dig att amortera på eventuella lån och bygga upp en bra sparbuffert inför kommande räntehöjningar.

Du som planerar att byta till energieffektiva fönster före 31 december 2006 kan ansöka om skattereduktion hos Skatteverket på max 10 000 kronor.

Passa på att byta värmekälla om du har direktverkande el eller olja nu när du kan få stöd för utbytet.

Spara på energin. På www.konsumentverket.se finns många bra råd för att sänka energikostnader.

Plocka russin ur de bästa kakorna - leta upp bästa alternativet innan du köper tjänster. Kolla vilken elleverantör som ger dig bäst pris och skriv avtal även om du inte vill binda priset. Köp försäkringar av de bolag som ger dig bäst pris. Låna och spara där du får bäst villkor.

Ann-Sofie Magnusson

Ikanobankens familjeekonom

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".