Dyrt för felparkerare i Tingsryd

I Tingsryds kommun blir det snart betydligt dyrare att bryta mot parkeringsbestämmelserna.

Kommunledningen i Tingsryd har efter påtryckningar från polisen beslutat att felparkerare ska straffas med en avgift på mellan 300 och 500 kronor. Tidigare låg avgiften på mellan 100 och 300 kronor.