Ett tiotal fick arbete genom satsningen Gröna jobb

En av många satsningar på långtidsarbetslösa de senaste åren har nu utvärderats. Det handlar om Skogsstyrelsens och arbetsförmedlingens samarbete kring så kallade Gröna jobb, där deltagarna fått jobba med kultur- och naturvård.

Utvärderingen visar att en femtedel av dem som har deltagit i Gröna jobb i Kronobergs län sedan 2004 nu har gått vidare till anställning eller utbildning.

Totalt har 56 personer hittills deltagit i Gröna jobb och de har bland annat fått kartlägga fornminnen i skogen. Målet var att slussa dem vidare till andra anställningar eller studier, och då inte bara inom skogssektorn.

Tomas Nilsson på Skogsstyrelsen i Växjö är nöjd med resultatet, trots att det är betydligt färre av deltagarna i Kronobergs län som lyckats gå vidare än i riket i stort. En femtedel här jämfört med hälften totalt.