Strålfors satsar på Danmark

Strålfors tar över ett danskt tryckeri och ökar omsättningen med runt 125 miljoner kronor. Ljungbyföretaget har tecknat ett femårigt avtal med läkemedelsbolaget Novo Nordisk och ska ta över tryckningen av bland annat läkemedelsinformation.