Bostäder planeras intill förgiftad fastighet

Det kommunala bostadsföretaget Kommunhus vill bygga bostäder på en granntomt till det starkt förorenade sågverksområdet i Väckelsång, och de ansvariga politikerna i Tingsryd säger ja till planerna.

- Det besked jag fått är att tomten ska ligga utanför det egentliga sågverksområdet och därför ska det vara riskfritt att bygga där, säger Marie-Louise Hilmersson som är centerpartistiskt kommunalråd i Tingsryd.

Samtidigt säger hon till Sveriges Radio Kronoberg att det aldrig finns några garantier.

- Vi får hela tiden nya kunskaper om gifter i marken och då ändras förutsättningarna, säger hon.

När och om Kommunhus köper tomten tar de också över ansvaret för att sanera marken om det skulle bli aktuellt i framtiden.