Bostadsbygge planeras till kvicksilverförgiftad tomt

Trots att det kan finnas kvicksilver kvar på en tomt i Väckelsång planerar det kommunala bostadsföretaget Kommunhus att bygga bostäder här inom kort.

På tomten där Kommunhus planerar bostäder har det tidigare legat en kvarn, och kvicksilver ingick i processen när man ”betade” utsädet för att förhindra svampangrepp, säger Gunnar Yngvesson. Hans far drev kvarnen från 1959 och fram till början av nittitalet.

- Jag vet inte hur mycket av kvicksilvret som hamnat i marken, men någonstans måste de ju ta vägen. Eftersom vi inte visste hur giftigt medlet var behövde vi inte vara särskilt noggranna vid hanteringen, säger Gunnar Yngvesson som själv hjälpte till en hel del i kvarnen.

Länsstyrelsen har tidigare gjort en inventering av vilka kvarnar som använt sig av kvicksilver, men kvarnen i Väckelsång har de missat.
- Det är mycket märkligt, säger Gunnar Yngvesson, som anser att det är viktigt att det blir känt hur det ligger till.
- Särskilt nu när man ska bygga bostäder på tomten. Ingenting får mörkas, säger han.

Kvicksilverbetning användes flitigt på kvarnar runt om i landet, och totalförbjöds inte förrän 1988. Men Frank Larsson, som är vd för Kommunhus, känner inte till att det använts kvicksilverbetning där.
- Jag kan inget om betning, men vi får undersöka det vidare, säger han till Radio Kronoberg.

Tomten där bostädsbygget planeras ligger dessutom bredvid Väckelsångs gamla sågverk. Ett område som klassas som ett av länets mest förorenade, enligt länsstyrelsen.