JämO avskriver elektrikeranmälan

Den kvinnliga elektriker från Växjö som anmält Svenska Elektrikerförbundet till Jämställdhetsombudsmannen, JämO, får inget gehör för sin anmälan.

JämO har beslutat att avskriva ärendet, eftersom det inte går att få fram vilken person som skulle ha kränkt kvinnan.

Kvinnan hävdar att en ombudsman på förbundet ska ha yttrat sig kränkande och könsdiskriminerande i samband med lönerådgivning, men eftersom kvinnan inte kunnat peka ut personen ifråga, har alltså JämO beslutat att inte gå vidare med ärendet.