Små skolor hotas återigen av nedläggning

Flera mindre skolor kan komma att läggas ner de närmaste åren. Orsaken är att eleverna spås bli allt färre.

I takt med att antalet elever minskar, blir det också svårare att motivera varför de mindre skolorna ska få vara kvar. En färsk prognos visar att elevunderlaget i exempelvis Ljungby kommun kommer att minska med 14 procent till skolstarten 2011. Torpaskolan tappar mer än hälften av sina elever.

Den här prognosen innebär att man återigen måste se över verksamheten, anser barn- och utbildningsnämdens ordförande i Ljungby, socialdemokraten Jan-Gustav Ryd.

-Om tre-fyra år måste man titta över det här och göra en ordentlig utvärdering igen. Det är min uppfattning, säger Jan-Gustav Rydh.

I Ljungby kommun kommer elevunderlaget alltså att minska med 14 procent enligt prognosen, men även på andra håll i länet står man inför samma problem.

Politikernas förhoppning är att prognosen inte slår in, men om den stämmer, så riskerar skolor att få slå igen, säger moderaten Christer Lundin i barn- och utbildningsnämnden. Och både han och Jan-Gustav Rydh tror att om skolorna blir alltför små, så är det inte socialt bra för eleverna och då förstår föräldrarna att man stänger.

-Jag menar att det finns en ekonomisk smärtgräns, men det finns också en smärtgräns för barnens föräldrar, när man märker att pedagogiken blir sämre, säger Christer Lundin.

-Blir en skola så liten att man inte har kamrater, så tror jag också att föräldrar inser att man måste göra någonting, säger Jan-Gustav Rydh.

Men alla håller inte med. Föräldern Carina Sjöberg har dottern Sofia på Torpaskolan. Och hon anser att det är viktigt att skolan finns kvar även på mindre orter - även om det bara blir 22 elever om fem år som prognosen säger om Torpaskolan.

-Jag vill att skolan får stanna kvar här. Det är väldigt betydelsefullt för landsbygden, säger Carina Sjöberg.

Och 12-åriga dottern Sofia Sjöberg Karlsson vill ha skolan kvar.

-Det beror ju på - det finns ju andra klasser runt omkring, som man kan vara med också, säger Sofia Sjöberg Karlsson.