Få funktionshindrade i politiken

Nu ska politikerna i Kronobergs län bli bättre på att möta väljare och partikollegor som har någon typ av funktionshinder. Och Institutet för lokal och regional demokrati har nu tagit fram en handbok med råd och tips till de politiska partierna.

- Vi vet att väldigt många funktionshindarade är intresserade av politiska frågor, men väldigt få röstar och väldigt få engagerar sig, säger Daniel Folkesson har lett det här projektet.

20% av alla svenskar över 18 år har någon typ av funktionshinder. Det kan vara allt från rörelsenedsättningar och synskador till allergier. Men ändå är färre än 10% av de folkvalda politikerna i Kronobergs län funktionshindrade. Gruppen är alltså kraftigt underrepresenterad inom politiken, och ytterst få av de som har de ledande posterna har ett funktionshinder.

Och enligt Daniel Folkesson beror det här på att de avskräcks, eftersom politiker i dag inte anpassar sin information och sina möten efter deras behov.

Tomas Haraldsson arbetar som ombudsman för centerpartiets ungdomsförbund i Kronoberg. Han har ryggmärgsbrock sedan födseln, vilket ibland begränsar hans rörlighet. Och han tror att många med funktionshinder håller sig borta från politiken för att de tror att de inte ska klara av det.

- För min del har det gått bra, men ibland så är möten på platser jag inte kan ta mig till och ibland måste man gå långt, vilket de andra kanske inte tänker på, säger han.

Institutet för lokal och regional demokrati i Kronoberg har nu tagit fram en handbok för politiker med 16 konkreta tips och råd på hur de ska möta funktionshindrade, både kollegor och väljare. Här är några exempel:

- Skriv tydligt, kortfattat och utan onödigt svåra ord när du kallar till ett politiskt möte!

- Kom inte med nya handlingar till ett möte, informationen måste skickas ut i förväg, annars kan exempelvis inte synskadade ta del av den.

- Ändra inte plats eller lokal i sista sekunden. En ledamot som är beroende av färdtjänst kan sannolikt inte styra om sin beställda taxi!

Tomas Haraldsson anser att handboken tar upp de problem som finns. Han fastnar särskilt för punkt 15, där det står att politiker nu måste börja inse att funktionshinrade faktiskt inte bara är intresserade av frågor som rör rullstolsramper och andra tillgänglighetsproblem.

- Funktionshindrade blir ofta satta i grupper som ska utreda något som har med deras hinder att göra, men man måste komma ihåg att det troligen inte är därför man engagerat sig i politiken, säger Tomas Haraldsson.