Småföretag får pengar till internationell satsning

Mellan fem och tio kronobergska småföretag per år ska de närmaste åren få stöd till att lansera sina produkter utomlands.

Det är länsstyrelsen som med 750 000 kronor fördelat på tre år ska stödja småföretag med till exempel mässdeltagande, kundbesök och konsulthjälp för att de ska kunna ta steget ut på internationella marknader.

Tanken är att stödet ska öka omsättningen i de berörda företagen med en miljon per år.

Eftersom stödet till ett enskilt företag blir långt under 100 000 euro är det förenligt med EU:s konkurrensregler.