Växjö universitet satsar på Kina

Växjö universitetet har nu börjat knyta kontakter med Kina. Under vårterminen finns 15 kinesiska studenter i Växjö, och till hösten reser den första kullen utbytesstudenter från Växjö till Kina.

- Kina är så viktigt nu att det vore onaturligt att hoppa över det, och våra studenter måste kunna konkurrera, säger Mitsu Suzuki, som är universitetets Asienansvarige.

I dag har universitetet samarbetsavtal med ett fåtal universitet i Kina, men förhoppningen är att få ännu fler och då över hela landet, enligt Mitsu Suzuki.

Universitetet har även långt gångna planer på att starta en 10-poängskurs i kinesiska till hösten 2007.