Ökad slakt i Lammhult bryter mot nedgångstrenden

Slakteriet Ello-Livs i Lammhult med omkring 40 anställda går mot strömmen och slaktar mer, när branschen slaktar mindre än på 40 år. Det visar nya siffror från Jordbruksverket.

Ulf Gustavsson på Ello-Livs säger att det främst beror på en konkurrenskraftig prisnivå och hög servicegrad, plus att de är relativt små och därmed flexibla.

Förra året sjönk slakten av nötboskap i landet med 4,6 procent, medan den ökade med 17 procent på Ello-Livs i Lammmhult.