Farliga fågelviruset hittat i Kalmar län

Den aggressiva formen av fågelinfluensa har hittats hos döda fåglar i Oskarshamnstrakten, det meddelade Jordbruksverket på tisdagsförmiddagen.

Fyra viggar som påträffats döda utanför kärnkraftverket i Oskarshamn har under natten förts till Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala för analys. Där kunde det konstateras att två av fåglarna bar på den aggresiva formen av fågelinfluensavirus H5N1.

Jordbruksverket kommer under tisdagen att införa en skyddszon med en mil i radie där fåglarna hittats i Oskarshamn för att förhindra att smittan sprids. Bland annat ska vilda döda fåglar samlas upp.

Enligt Jordbruksverket finns få tamfjäderfäbesättningar i närheten, men de som finns kommer att kontaktas.

- Det är nu viktigt att snabbt påbörja smittskyddsarbetet i området för att förhindra att smittan sprider sig vidare till tamfjäderfäbesättningar, säger Jordbruksverkets chefsveterinär Leif Denneberg i ett pressmeddelande.

Proverna som gjorts i Uppsala visar att det förmodligen rör sig om samma virus som hittats i Ryssland och Kina. Det kommer att ta en tid innan det går att fastställa exakt vilket virus det rör sig om.

Sverige är det nionde EU-landet som nu drabbats av fågelvirusets mest fruktade variant.