Hård kritik mot Ljungby BB

BB i Ljungby får nu kritik av Socialstyrelsen i en ny rapport. För enligt Socialstyrelsen räcker inte de åtgärder som lasarettet vidtagit för att öka patientsäkerheten för de nyfödda.

Personalen inom förlossningsvården i Ljungby har inte tillräcklig träning för att ta hand om återupplivning av nyfödda, enligt Socialstyrelsen. Och man har inte tillräcklig erfarenhet för att ta hand om nyfödda som är svårt sjuka, detta trots att Socialstyrelsen i somras påpekade bristerna.

Bakgrunden till Socialstyrelsens granskning av Ljungby BB är att en nyfödd flicka dog förr förra hösten sedan hon blivit sjuk efter förlossning. Och de utbildningsinsatser som efter det planerats på BB i Ljungby är inte tillräckliga, enligt Mette Marklund som är byrådirektör på Socialstyrelsen.

Och det är inte bara pengar som saknas, enligt Mette Marklund, för trots att sjukhuset bland annat har beställt två så kallade spädbarnsdockor för att simulera akutvård så råder det brist på riktiga spädbarn eftersom det bara sker 9 förlossningar i veckan i genomsnitt i Ljungby.

Men Olle Wihlborg som är chefsläklare i Ljungby anser att Socialstyrelsens rapport brister, han menar att det inte finns några vetenskapliga bevis för att det skulle vara mer riskabelt att föda i Ljungby än i till exempel Växjö.

Men enligt Socialstyrelsen är just storleken avgörande för kvaliten.

Senast den 1 december vill Socialstyrelsen ha en ny rapport från landstinget om hur förlossningsverksamheten är tänkt att bedrivas utan att säkerheten äventyras för nyfödda barn.