Fler och fler kuggar på teoriprovet

Färre och färre klarar teoriprovet till körkortet. För fem år sedan blev 78 procent av de som gjorde provet godkända, men den siffran är nu nere i 50 procent.

Det är alltså bara varannan som klarar av provet. Och det är framförallt de som kör privat som kuggar, endast 38 procent av privatisterna får godkänt medan 75 procent av de som gått via körskola klarar sig.

Per Gullbrandssen på Vägverket i Växjö säger att det här kan bero på att man inte är tillräckligt förberedd på teorin när man gör provet, och att många underskattar vikten av en god teoretisk kunskap för att klara sig på vägarna.