U-landsstipendier på Växjö universitet

Flera studenter vid Växjö universitet får nu möjlighet att studera och skriva uppsats utomlands. Universitetet har fått nära 500 000 kronor till 17 studentstipendier i olika utvecklingsländer.

Stipendierna riktar sig främst till studenter på grundutbildningsnivå och tanken är att studenterna ska kunna tillbringa upp till tio veckor av sin utbildning i något utvecklingsland.

Pengarna kommer från den statliga myndigheten Internationella programkontoret.