Kooperativa förskolor på tapeten i Växjö

Skol- och barnomsorgsnämnden i Växjö kommun ser gärna att nya förskolor drivs i kooperativ form. Därmed ska föräldrarna ges större valmöjligheter och konkurrensen öka inom barnomsorgen.

I Biskopshagen byggs just nu en ny förskola och Lars Rejdnell, verksamhetschef på skol- och barnomsorgsförvaltningen i Växjö kommun, säger till SR Kronoberg att det finns ett intresse både från kommunens håll och från familjer i Växjö att Biskopshagen förskola ska drivas i kooperativ form.