Yngre lärare kvar när äldre förtidspensioneras

Lessebo kommun planerar att förtidspensionera äldre lärare - för att kunna behålla de yngre. Det är ett av förslagen inför höstens neddragningar i personalstyrkan.

Kommunen vill undvika för hög medelålder bland lärarna och vill inte riskera att förlora pedagogikutbildade yngre lärare.

Enligt Krister Fredriksson, som är skol- och utbildningdschef i Lessebo kommun, handlar det också om att man tror att det i framtiden blir allt för svårt att rekrytera unga lärare till Lessebo kommun.

Sammanlagt elva heltidstjänster ska bort redan till hösten, och beslut om eventuell förtidspensionering ska fattas senare i vår.

Det är för att behålla de yngre lärarna i kommande personalneddragningar som man nu för diskussioner om att kringgå gängse turordning. Och en av de yngre lärarna som SR Kronoberg pratat med blir positivt överraskad när han hör talas om förslaget.

- Det öppnar helt nya möjligheter för mig. Det skulle innebära en större chans att jag får behålla jobbet till hösten, säger han.

Läraren säger också att han tror att en del av den äldre lärarkåren skulle välkomna förslaget, medan andra skulle bli besvikna.

Utbildningsnämnden i Lessebo har nyligen haft uppe frågan under ett sammanträde. Och i mötesprotokollet står det uttryckligen att man vill utreda möjligheterna till förtida pensionsavgång för viss personal.

Men utbildningschef Krister Fredriksson hoppas på ett andra alternativ, som går ut på att behålla samtliga anställda trots neddragningskraven.

- Vi håller på och tittar på hur vi skulle kunna lösa det här, säger han.

Men samtidigt utesluter inte Krister Fredriksson alternativet med förtida pensionering. Han säger också att han är medveten om att det finns en oro bland personalen.