Virke i reservat fortsatt öppen fråga

Länsstyrelsens beslut om att upparbeta stormfällt virke i naturreservaten har överklagats av Naturskyddsföreningen i länet. Därmed är frågan fortfarande öppen om det stormfällda virket ska lämnas i naturreservaten eller inte.

Rädslan för att barkborren ska sprida sig från det kvarlämnade virket är ogrundad, enligt Naturskyddsföreningen. Detta eftersom naturreservaten utgör en så liten yta av länets skogsmark.

Dessutom anser Naturskyddsföreningen i länet att det är principiellt fel att beslutet fattas av en lekmannastyrelse, som inte har sakkunskap i frågan.