200 medicineringsfel i Uppvidinge

Äldreomsorgen i Uppvidinge kommun har under förra året rapporterat in nära 200 tillfällen då det blivit fel i patienternas medicinering.

Siffrorna framgår av kommunens rapport över olyckshändelser och tillbud.

I hälften av de 200 fallen handlade det om att de boende inte fick sin medicin. Vid andra tillfällen handlade det om fel dos, eller medicin till fel patient.