Vill göra linnémiljöer till världsarv

Carl von Linnés barndomsmiljöer kan komma att föras upp på FN:s prestigefyllda världsarvslista.

Det är länsstyrelsen i Kronoberg som vill att Carl von Linnés livsmiljöer, bland annat Råshult, ska föras upp på Unescos världsarsvlista. Länsstyrelsen förbereder nu en ansökan som ska skickas in till FN-organet lagom till Linnés 300-årsdag nästa år.

Länsrådet Claes Sjöblom anser att en världsarvsstatus är viktig för marknadsföringen av Kronobergs län.