Fågelinfluensan i Karlskrona

Nu har fågelinfluensan konstaterats på fler platser i landet. Under onsdagsmorgonen stod det klart att en and som hittats i Karlskrona burit på smittan. Även fall i Oxelösund har bekräftats. Sedan tidigare har smittan hittats i Oskarshamn.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala har under natten analyserat prover från ett antal döda fåglar, som sent i går eftermiddag testades positivt för fågelinfluensavirus av typen H5.

Bergand
På morgonen stod det klart att det rörde sig om den aggressiva varianten av viruset, hos tre viggar från Oxelösund samt en bergand från Karlskrona. Jordbruksverket har beslutat att omedelbart vidta skyddsåtgärder.

I Oxelösund hittades de döda fåglarna i ett avgränsat område kring hamninloppet, öster om tätorten. I Karlskrona gjordes fyndet i vattnet utanför Stumholmen, i östra delarna av centrala staden.

Avsöker
Jordbruksverket och länsstyrelserna kommer hela tiden att ha personal på plats som avsöker områdena efter fler fåglar att skickas till SVA för provtagning och analys, uppger Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Det var inte oväntat för myndigheterna att fynd skulle göras på fler platser, och ännu fler är sannolikt att vänta.
Jordbruksverket inrättar skydds- och övervakningsområden inom en radie på tre respektive tio kilometer runtom fyndplatserna.

Båda de nu aktuella fyndplatserna ligger nära tätbebyggt område där det finns få tamfjäderfäbesättningar i närheten.
Restriktionerna kommer därför inte att ha någon större inverkan på människor, enligt Jordbruksverket.

Inom områdena gäller följande:
Det är förbjudet att transportera fåglar in i, ut ur och inom områdena.Det är förbjudet för obehöriga att besöka anläggningar där det finns tamfåglar.Alla som äger fjäderfä, även hobbyflockar (undantagna är burfåglar som hålls inomhus i privatbostäder), inom områdena måste anmäla sina fåglar till länsstyrelsen i respektive län eller till Jordbruksverkets registerenhet.

Lokala operativa ledningscentraler, liknande den som varit igång i Oskarshamn, är på väg att startats upp i Karlskrona och Oxelösund. Presskonferenser planeras på båda orterna. (TT)