Fler anmäler kvinnofridskränkning

Efter att den nya kvinnofridslagen trädde i kraft 1998 har antalet anmälningar om grov kvinnofridskränkning i Kronoberg ökat rejält.
Ökningen har gått från en anmälan 1999 till 20 anmälningar under förra året.

Den nya bestämmelsen innebär att män som utsätter sin fru eller sambo för upprepade kränkningar kan få ett strängare straff än om han döms för varje enskild händelse som det var tidigare.
Vad som ligger bakom det ökade antalet anmälningar vet man inte. Troligt är att det helt enkelt är fler som nu vågar anmäla. Åklagaren Anna-Karin von Schultz tror att den stora uppmärksamheten kring den nya lagen kan vara en del i det.