Kamera kan stoppa bajs på bibliotek

Toalettbesökarna på stadsbiblioteket i Växjö kan få räkna med att bli kameraövervakade.
Anledningen är att det förekommit skadegörelse och att städpersonalen tvingats ta hand om urin och avföring på golvet utanför toaletterna.

Det kommunägda fastighetsbolaget, Vöfab, har nu ansökt om till stånd att sätta upp en kamera vid förrummet till toaletterna för att försöka få stopp på skadegörelsen och sanitetsproblemen.
- Det här är ju inte särskilt trevligt för vare sig städpersonalen eller våra besökare, säger verksamhetschefen Anna-Karin Axelsson som är ansvarig för säkerheten på biblioteket.

Nöden har ingen lag, heter det. Det vet numera de som arbetar på stadsbiblioteket i Växjö alltför väl.
Flera gånger har städpersonalen tvingats ta hand om både urin och avföring utanför toaletterna, berättar Anna-Karin Axelsson.

Myntapparat
Dessutom har myntapparaterna på toalettdörrarna visat sig vara attraktiva bland vissa besökare som hellre bryter upp dom än stoppar i fem kronor som det kostar att ta sig in på toaletten.
Nu har personalen tröttnat och det kommunala fastighetsbolaget, Vöfab, som äger biblioteket, har ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd att få kameraövervaka de som går in och ut från förrummet till toaletterna på stadsbiblioteket.
- Vi kommer inte att lägga kraft på att jaga dom som går in här. Men om det förekommer skadegörelse så måste vi försöka hindra det, säger Anna-Karin Axelsson.

Besökare tveksam
Men biblioteksbesökaren Emil Carlsson har sina invändningar, även om han förstår sanitetsproblematiken.
- Det är väl inte bra att de gjort det utanför. Men samtidigt är det ju inte så bra att man övervakar allting. En lösning kan vara att de gör det gratis på toaletterna i stället.

Tror du att det är för att det kostar pengar som folk sätter sig utanför?
- Ja, det skulle nog kunna vara en anledning, säger Emil Carlsson.

Men att ta bort automaterna är inte aktuellt, enligt Anna-Karin Axelsson.
- Det här är ju för att förvissa oss om att toaletterna är rena och snygga. Om man får betala för att gå in brukar det medföra att toaletterna hålls snyggare.