Nytt samarbete för gymnasieskolor

Gymnasieskolorna i Växjö ska börja samarbeta med stiftelsen Teknikcentrum Kronoberg.
Bakgrunden är en ny läroplan för gymnasiet som träder i kraft 2007.

Läroplanen kräver att mer av undervisningen ska vara arbetsplatsförlagd.
Samarbetet innebär även att Teknikcentrum ska få använda skolornas lediga lokaler efter skoltid för att använda till kompetensutveckling för de företag som är medlemmar i stiftelsen.