Satsning ska öka byggandet i trä

Länsstyrelsen i Kronoberg satsar en miljon kronor på projektet Fortbildning inom träbyggande under 2006 och 2007.

Det är en statlig satsning som syftar till att öka användningen av trä vid byggande, och den görs på tre orter i landet, bland annat i Växjö, och då tillsammans med näringen och flera universitet.

Totalt kostar projektet 12 miljoner kronor.

I Växjö kommer det bland annat att bli ett demonstrationsprojekt vid Välle broar där det ska byggas flervåningshus i trä.