Flygskatt får Fritidsresor att lämna Växjö

Fritidsresor överväger att lägga ner sina charterflygningar från sydsverige om flygskatten blir verklighet.

Bland annat drabbas då Växjö flygplats där Fritidsresor har direktflyg till exempelvis Egypten.

Enligt Fritidsresors Sverigechef kommer allt charterflyg från södra Sverige att flyttas till Kastrup.

Flygskatten föreslås bli 94 kronor per passagerare som reser inom Europa och 304 kronor för resor utanför Europa, enligt en lagrådsremiss från regeringen. (TT)