Ny bok om den kristna sekten Plymouthbröderna

Den kristna sekten Plymouthbröderna har starkt fäste i Småland, framförallt i Smålands stenar men även i Ljungby. Gunnar Hillerdal, är Teologie doktor och har i nästan 60 år följt den allt mer isolerade sekten och i höst släpper han en bok med titeln De så kallade Plymouthbröderna.

Få kommer i kontakt med medlemmar ur Plymouthrörelsen. De lever ett väldigt slutet och isolerat liv med sina familjer och de andra medlemmarna i kyrkan.

I Sverige finns drygt 400 medlemmar varav nästan 300 i Småland. Familjelivet värderas högt, men kvinnan är helt underordnad mannen. Man tror på den andlige ledare som Gud har sänt ut, och man anser sig vara hederligt kristna.

Gunnar Hillerdal har ända sedan 1948 följt Plymouthbröderna och under åren har han sett hur rörelsen blivit allt mer sluten och vad som förändrat den.

Rörelsen har de senaste åren uppmärksammats i trakten då man velat starta en egen friskola. Efter avslag från Skolverket har man tagit hjälp av en internationell advokat och ärendet ligger nu och väntar på att, på ännu obestämd tid, behandlas i länsrätten i Stockholm. Det är stort enligt Gunnar Hillerdal som kommer tillägna ett kapitel åt rörelsens önskan om en friskola. Och för de som vill veta om den mer lokala församlingen, kan det komma att gå och läsa om den också.

Martina Knutsson
martina.knutsson@sr.se