Skolk gör att allt fler gymnasieelever blir av med sitt studiebidrag

Allt fler gymnasieelever i Kronobergs län blir av med sitt studiemedel på grund av att dom skolkat för mycket. Antalet elever som fått sitt studiebidrag indraget på grund av skolk har ökat med nästan 40 procent under de senaste två åren.

Gymnasieskolorna är skyldiga att rapportera elever med mer än 20 procents frånvaro till Centrala studiestödsnämnden CSN, som är de som betalar ut studiebidraget. Under läsåret 2005/2006 var det 111 elever i länet som rapporterades, det kan jämföras med läsåret 2003/2004 då 68 elever rapporterades.

Enligt Magnus Fors, som är presschef på CSN, kan det här bero på att skolornas skyldighet att rapportera skolk har uppmärksammats mer de senaste åren.

Klas Gummesson, rektor på Kungsmadskolan i Växjö har arbetat aktivt med skolkfrågan under ungefär tre års tid. Han anser att det är viktigt att man anmäler alla elever som har för mycket frånvaro. Men framför allt är det viktigt att man upptäcker elever med hög frånvaro tidigt. 

Jens Pehrson
jens.pehrson@sr.se