Lättare få tag i studentbostäder

I år kommer det bli lättare för studenter att få tag i en studentbostad i Växjö. Det menar i alla fall Lars Andersson, prorektor på Växjö universitet. Orsaken är att fler studentbostäder har byggts det senaste året och att det är färre studenter som sökt in till universitetet.

Någon bostadsgaranti kommer man dock inte kunna ge.

Någon bostadsgaranti kommer man dock inte kunna ge.

- I så fall skulle vi behöva avsätta resurser till det och vi vill använda våra pengar till utbildningarna istället, säger Lars Andersson.