Slut med elavbrott?

Snart ska förhoppningsvis större elavbrott bli ett minne blott i södra Sverige.

För just nu planeras bygget av en helt ny elförbindelse, den så kallade Sydlänken, som ska stärka elförsörjningen i Sverige och Norden.

Den ska löpa 40 mil - från Hallsberg i Närke ner till Hörby i Skåne, och det är statliga Svenska Kraftnät som ligger bakom det här miljardprojektet.

Först efter 2010 beräknas elförbindelsen stå klart, och det är ännu inte klart om ledningarna ska dras över eller under marken.

Matilda Pilgren är lantmätare på Svenska Kraftnät och där arbetar man nu med planeringen av ledningen.

Emma Cajnerud
emma.cajnerud@sr.se