LRF protesterar mot kraftledningar genom Kronoberg

Lantbrukarnas Riksförbund protesterar nu mot att statliga Svenska Kraftnät överväger att bygga en luftburen elförbindelse mellan Närke och Skåne, den så kallade Sydlänken.

Som vi berättat tidigare i Nyheterna håller Svenska Kraftnät just nu på med en förstudie som ska mynna ut i två alternativ för den så kallade Sydlänken.

Alternativ ett är en luftledning på höga stolpar genom skog och mark, och alternativ två en nedgrävd markkabel utefter vägnätet.

Och Helen Lantz, som jobbar med infrastrukturfrågor på LRF Sydost och som själv äger mark i Alvesta kommun, är mycket förvånad över att man överhuvudtaget överväger ett luftburet alternativt. Hon tycker den tekniken är förlegad.
- Varför använda samma teknik som på 50-talet när man vet vilka konsekvenser det för med sig? frågar hon sig.

Förutom att hon tycker att ”de stora stålskeletten”, som hon kallar högspänningsledningarna för,  förstör skog och mark så är hon rädd för strålningen det innebär.

Matilda Pilgren, lantmätare på Svenska Kraftnät, säger till Sveriges Radio Kronoberg att markägarnas synpunkter är välkomna, och att inget teknikalternativ är spikat ännu.

Först i februari nästa år kommer beslut fattas i den här frågan.

Emma Cajnerud
emma.cajnerud@sr.se