Fortsatt oviss framtid för Lessebo bruk

Från och med nästa vecka får de flesta av de 300 som arbetar på Lessebo pappersbruk gå hem. Produktionen av massa och papper kommer inte att återupptas.

Klippankoncernen, där Lessebobruket ingår, gick i konkurs för en månad sedan och nu anser konkursförvaltaren Eric Edström att han endast kan driva en del av verksamheten vidare in i augusti. Detta på grund av att konkursboet är skyldiga att betala löner till de anställda.

Eric Edström skriver också i ett pressmeddelande att det varit svårt för intressenter att analysera ett eventuellt köp på grund av semesterperioden.