Anställda vid Lessebo bruk saknar information från fackligt håll

Runt 250 av de totalt 300 anställda vid Lessebo pappersbruk måste gå hem från jobbet på måndag.
Men de anställda som Radio Kronoberg pratat med har inte fått någon information om det här.

Tony Niklasson sommarjobbar just nu på handpappersbruket i Lessebo och han hade väntat sig mer information om vad som händer på bruket. Särskilt från fackligt håll.

Benny Karlsson är fackordförande för Pappers och han förstår kritiken, samtidigt som det är svårt att få tag på dem anställda under semestern, menar han.
- Men kritiken är säkert befogad, jag förstår att man vill ha mycket information i en sådan här situation. 

Emma Cajnerud
emma.cajnerud@sr.se