Värmen minskar mjölkproduktionen

Korna i länet påverkas av den ihållande värmen och mjölkar mindre. Det beror framförallt på att de inte äter och dricker lika mycket som annars.

-De är ju levande varelser precis som vi och orkar inte heller lika mycket. Och det påverkar ju mjölkproduktionen, säger Lennart Johansson, mjölkbonde i Braås.

Under sommaren har även torkan varit ett stort problem för bönderna och enligt Lennart Johansson så har nästan hälften av spannmålet i länet gått förlorat och det kan bli problem att få fodret att räcka till under vintern.
Men i och med gårdagens undantag från EU, där bönderna nu får tillåtelse att att använda marken som stått i träda, så tror Lennart Johansson att det kanske i alla fall kan göra en liten skillnad för fodertillgången.

-Det är ju ett tillskott, så visst kan det hjälpa lite. Men det räddar ju inte situationen.

Martina Knutsson
martina.knutsson@sr.se