Åskoväder orsakade bränder och översvämmningar

Lördagens åskoväder ledde till flera ingripande från räddningstjänstens sida.

Enligt SOS så uppstod flera småbränder till följd av blixtnedslag runt om i länet. Bränderna kunde snabbt släckas.

Den kraftiga blåsten ledde också till att flera vägar i länet blockerades till följd av nedfallna träd.

I Hovmantorp och Lessebo översvämmades flera källare till följd av skyfallen.

nyheter.kronoberg@sr.se