Präst vill förändra julfirandet

Prästen Dag Sandahl, från Ormesberga utanför Växjö, tycker att det svenska julfirandet har blivit alltför ytligt och styrt av kommersiella intressen.

Han vill nu att Svenska kyrkan ska ge ut en julhandbok, som innehåller kakrecept, lekar, böner och andra kyrkliga texter. Allt för att svenskarna ska få ett lugnare julfirande.

Det blir kyrkomötet som får ta ställning till Dag Sandahl idé.

Bert Augustsson
bert.augustsson@sr.se