Föräldrar fuskar med föräldrapenningen- nu gör försäkringskassan kontroller

Många föräldrar fuskar med den tillfälliga föräldrarpenningen och nu skärper Försäkringskassan kontrollen genom att slumpmässigt kontrollera nästan hälften av alla föräldrar som anmält att de varit hemma med sjukt barn.

Av de 60 miljoner kronor som Försäkringskassan i Kronoberg betalar ut i föräldrarpenning varje år beräknas nästan 10% vara utbetalda på felaktiga grunder, oftast för att föräldrar har lämnat in felaktiga uppgifter.
-Det vanligaste felet är att föräldrar uppger att de varit hemma med sjukt barn fler dagar än de egentligen har. De får då både lön och ersättning från från den tillfälliga föräldrarpenningen, säger Lars Thorstensson, verksamhetschef på Försäkringskassan Kronoberg.

Att medvetet skriva fel uppgifter till Försäkringskassan kan leda till försäkringsbedrägeri och därmed dagsböter och i enstaka fall fängelse.

Martina Knutsson
martina.knutsson@sr.se