Bönder har fullt upp med kontroller efter galna ko-sjukan

Rädslan för BSE, bland nötkreatur, eller den så kallade galna ko-sjukan har gjort att bönderna fått betydligt mycket mer att göra.

Jordbruksverket kräver nämligen en omfattande journalföring för varje djur, och för varje plats där djuret betar.
Den kan innebära att lantbrukaren får föra upp emot 20 journaler för samma djur.

Djuren har så kallade SE-nummer för att i händelse av smitta kunna spåra djuret för att veta var smittan har uppstått. Och systemet har funnits i flera år, men det är först nu efter BSE-smittan som jordbruksverket och länsstyrelserna infört hårdare kontroller.

LRF Sydost har sökt en gemensam dispens eftersom de vet att många bönder har samma problem. Men det gick inte jordbruksverket med på, enligt Per Åke Svensson ordförande för LRF sydost.

Anders Molin
anders.molin@sr.se