Brottsligheten minskar i Kronoberg

Brottsligheten fortsätter att minska i länet, visar uppgifter från polisen.

Kronobergs län har under första halvåret i år minst anmälda våldsbrott i hela riket.

Och totalt minskar antalet anmälda brott med 16 procent, enligt Kronobergspolisen.

Det kan jämföras med 2005 då antalet anmälda brott ökade med elva procent jämfört med året tidigare, enligt statistik från Brottförebyggande Rådet, BRÅ.

Till exempel har antalet villainbrott gått ner med 67 procent, bilstölderna med 36 procent och lägenhetsinbrotten med 48 procent under årets första sex månader.

Förändrade arbetsrutiner och en medveten satsning mot mängdbrott anges som en tänkbar orsak till minskningen. Dessutom sitter många frihetsberövade just nu i olika ärenden i länet, enligt Kronobergspolisen.

Den nya DNA-lagstiftningen har hjälpt till med att knyta fler gärningsmän till brottsplatser och till att brott klaras upp. Kronobergs län är ett av de län som DNA-testar flest misstänkta i förhållande till hur stort länet är, enligt informationschef Robert Loeffel.