Nya regler kan ge homosexuella män möjligheten att lämna blod

Reglerna som konsekvent hindrar alla homosexuella män från att lämna blod i Sverige kan komma att ändras redan till hösten. För just nu pågår en uppdatering av blodgivarreglerna. Det säger Anders Tegnell, som är chef på Smittskyddsenheten på Socialstyrelsen.

Anledningen är bland annat att blodtesterna blivit säkrare och kunskaperna större. Hiv kan till exempel upptäckas i ett tidigare stadie än innan, vilket gör att riskerna för att smittat blod ska slippa igenom systemet minskar.

- Det är inte en rättighet man har att lämna blod och därför är det här inte någon diskrimeringsfråga. I slutändan är det blodsäkerheten som måste avgöra vilka som får lämna blod eller inte, säger Anders Tegnell på Socialstyrelsen

Redan i november kan de nya reglerna komma att börja gälla.

Emma Cajnerud
emma.cajnerud@sr.se