Vänsterpartiet kräver lugnt vatten!

Vänsterpartiet i Kronoberg kräver lugn och frid i länets sjöar och vattendrag.

I och med en växande tursim där sjöarnas nyttjas som kanotleder och fiske, så ökar också aktiviteter för vattenskidåkare och racerbåtar. Enligt Vänsterpartiet märks denna konflikt tydligt i Helgasjön och Toftasjön.

Därför ställer man nu krav på att landstinget i sammarbete med kommunerna, berörda fastighetsägare och fiskevårdsföreningar tillsammans kommer fram till en gemensam plan och tydliga regler för hur vattendragen i Kronoberg ska få användas.