Salmonella provtagningar klara

Nu är alla provtagningar tagna på de mjölkkor som finns på den gård söder om Växjö som drabbades av salmonella i slutet av juli.

Enligt Tone Lindvåg, biträdande länsveterinär, inväntar man provsvaren från de hundratal kor som finns på gården. När svaren kommer sätter utredningen igång och först då kan man se vart smittan kom ifrån.  Tone Lindvåg säger dock redan att smittan med stor sannolikhet inte har spridit sig.