Låga grundvattennivåer kräver dubbelt så mycket nederbörd än normalt

Trots att det har regnat rejält på sina håll i Småland och Blekinge den senaste veckan, räcker det inte för att fylla på grundvattenmagasinen.

Marken är ju extremt torr, och det skulle krävas riktigt uselt väder i augusti för att fylla på redan låga grundvattnenivåer, säger Göran Risberg, hydrogeolog på Sveriges Geologiska Undersökningar.

Nog för att det lokalt har vräkt ner de senaste dagarna, men det skulle alltså behöva vräka ner ännu mer regn för att inte grundvattennivåerna ska bli extremt låga efter den här sommaren.
Nivåerna sjunker normalt under sommaren, och ligger redan nu under de normala på de flesta håll i Småland och Blekinge.

- För att grundvattennivåerna ska börja stiga igen krävs det ungefär den dubbla mängden mot den normala nederbörden, säger Görav Risberg, hydrogeolog på Sveriges Geologiska Undersökningar.

Maria Rymell
maria.rymell@sr.se